carkovany okraj

Malacký průliv

Malacký průliv leží mezi ostrovem Sumatra a Malajským poloostrovem. Protože jde o jednu ze světově nejdůležitějších námořních cest, byl Malacký průliv vždy rejdištěm pirátů, kteří číhali na bohaté obchodní lodě.

Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Malack%C3%BD_pr%C5%AFliv

Historičtí piráti z Malaccy

Henry Morgan - byl velšský pirát, který v pověření Britského královského námořnictva plenil španělská města v Karibiku. Nejprve si získal jméno jako jeden z nejvýznamnějších vůdců karibských pirátů a posléze jako jejich nepřítel, když vstoupil do anglických služeb a přijal úkol pirátství potlačit. Dobyl město Panamu ze spárů Španělů, stal se guvernérem Jamajky a posléze i admirálem.

Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgan

carkovany okraj
Facebook