carkovany okraj

Laskarina Bouboulina – byla řeckou mořeplavkyní a admirálkou ruského námořnictva. Stala se jednou z hrdinek řecké války o nezávislost a bojovala po boku svého muže proti alžírským pirátům. Po smrti svého muže převzala velení nad celou flotilou, jejíž chloubou byla i veliká válečná loď Agamemnon.

Více na: http://en.wikipedia.org/wiki/Laskarina_Bouboulina

Ingela Hammar – celým jménem Ingela Olofsdotter Gathenhielm rozená Hammar. Spolu se svým manželem Larsem Gathenhielmem byla postrachem lodí v Baltickém moři. Byla ve službách švédského krále Karla XII., za něhož bojovala i po smrti svého manžela. Údajně to byla přímo ona, kdo vymýšlel pirátské akce.

Více na: http://en.wikipedia.org/wiki/Ingela_Gathenhielm

 

carkovany okraj
Facebook